Jumlah ASN berdasarkan Golongan Kepangkatan

Cetak

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Kepangkatan & Jenis Kelamin - 2019


Golongan Kepangkatan
Pria
Wanita
Jumlah
Golongan I
24
8
32
Golongan II
450
234
684
Golongan III
3509
4573
8082
Golongan IV
1283
933
2216
Jumlah5266574811014

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Kepangkatan & Jenis Kelamin - 2019


No
Golongan Kepangkatan
Pria
% (P)
Wanita
% (W)
Jumlah
%
1
I.b
4
0.04
3
0.03
7
0.06
2
I.c
12
0.11
3
0.03
15
0.14
3
I.d
8
0.07
2
0.02
10
0.09
4
II.a
34
0.31
10
0.09
44
0.4
5
II.b
91
0.83
36
0.33
127
1.15
6
II.c
180
1.63
94
0.85
274
2.49
7
II.d
145
1.32
94
0.85
239
2.17
8
III.a
438
3.98
566
5.14
1004
9.12
9
III.b
1010
9.17
1185
10.76
2195
19.93
10
III.c
1016
9.22
1579
14.34
2595
23.56
11
III.d
1045
9.49
1243
11.29
2288
20.77
12
IV.a
946
8.59
774
7.03
1720
15.62
13
IV.b
277
2.51
145
1.32
422
3.83
14
IV.c
39
0.35
10
0.09
49
0.44
15
IV.d
17
0.15
3
0.03
20
0.18
16
IV.e
4
0.04
1
0.01
5
0.05
Jumlah526647.81%574852.19%11014100%

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan I & Jenis Kelamin - 2019


No
Golongan Kepangkatan
Pria
% (P)
Wanita
% (W)
Jumlah
%
1
I.b
4
12.5 %
3
9.38 %
7
21.88 %
2
I.c
12
37.5 %
3
9.38 %
15
46.88 %
3
I.d
8
25 %
2
6.25 %
10
31.25 %
Jumlah2475%825%32100%

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan II & Jenis Kelamin - 2019


No
Golongan Kepangkatan
Pria
% (P)
Wanita
% (W)
Jumlah
%
1
II.a
34
4.97 %
10
1.46 %
44
6.43 %
2
II.b
91
13.3 %
36
5.26 %
127
18.57 %
3
II.c
180
26.32 %
94
13.74 %
274
40.06 %
4
II.d
145
21.2 %
94
13.74 %
239
34.94 %
Jumlah45065.79%23434.21%684100%

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan III & Jenis Kelamin - 2019


No
Golongan Kepangkatan
Pria
% (P)
Wanita
% (W)
Jumlah
%
1
III.a
438
5.42 %
566
7 %
1004
12.42 %
2
III.b
1010
12.5 %
1185
14.66 %
2195
27.16 %
3
III.c
1016
12.57 %
1579
19.54 %
2595
32.11 %
4
III.d
1045
12.93 %
1243
15.38 %
2288
28.31 %
Jumlah350943.42%457356.58%8082100%

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan IV & Jenis Kelamin - 2019


No
Golongan Kepangkatan
Pria
% (P)
Wanita
% (W)
Jumlah
%
1
IV.a
946
42.69 %
774
34.93 %
1720
77.62 %
2
IV.b
277
12.5 %
145
6.54 %
422
19.04 %
3
IV.c
39
1.76 %
10
0.45 %
49
2.21 %
4
IV.d
17
0.77 %
3
0.14 %
20
0.9 %
5
IV.e
4
0.18 %
1
0.05 %
5
0.23 %
Jumlah128357.9%93342.1%2216100%